Kód QR je novou generáciou už dobre známych čiarových kódov. Čo nám môže konkrétne ponúknuť?

Samotné čiarové kódy sú tu s nami už naozaj dlho. Medzi prvými používanými čiarovými kódmi sú tie, ktoré sú tu s nami už takmer tridsať rokov. Všetky tieto kódy sa pôvodne používali v globálnej doprave.

Následne sa kódy začali dostávať do každodenného života väčšiny z nás, do miestnych obchodov a na internet. Novou a pravdepodobne na dlhý čas poslednou generáciou sú čiarové kódy QR. Čo sú to v skratke?

Na prvý pohľad si ich nepomýlite

V porovnaní s inými typmi kódov sú čiarové kódy QR rozhodne veľmi odlišné. Zvyčajne majú štvorcový tvar a namiesto smerových čiar pripomínajú skôr klasickú mapu znakov. Táto mapa môže obsahovať veľké množstvo rôznych informácií, ktoré navyše nemusia byť rovnaké alebo dokonca orientované rovnakým spôsobom. Ďalšou výhodou je, že generátor QR kódov môže ponúknuť veľa možností zmeny dizajnu, čo čiarové kódy neumožňujú. Môžu sa líšiť veľkosťou, tvarom a dokonca aj samotnou farbou alebo môžu obsahovať logo spoločnosti alebo výrobku.

Otvorená technológia pre všetkých a všetko

Veľkou výhodou je skutočnosť, že QR kódy sú dostupné pre každého. Mnohé generátory QR kódov sú totiž dostupné online bez akýchkoľvek obmedzení. Okrem toho je dôležité spomenúť aj skutočnosť, že existujú moderné dynamické QR kódy, ktoré sa hojne využívajú aj vďaka tomu, že algoritmus na ich čítanie je verejne dostupný. Môže ich čítať každý, kto má v ruke smartfón. Preto sa naozaj často používajú najmä na verejných miestach, ako sú reštaurácie, rôzne turistické sprievodcovské služby, kultúrne podujatia a mnohé ďalšie.

Komplexné dynamické kódy

Dynamické QR kódy nemajú svoj názov len tak pre nič za nič. O dvoch hlavných dôvodoch sme už hovorili. Je to grafická odlišnosť, ktorá je spôsobená grafickým dizajnom, ktorý sa výrazne líši od klasického čiarového kódu. Druhou výhodou je možnosť neustále meniť obsah, ktorý je umiestnený vo vnútri kódu. Čo však čiarový kód nedokáže, je tiež veľká rozmanitosť umiestneného obsahu. Čiarový kód má štandardný rozsah a typ obsahu. V prípade tradičného QR kódu je to extrémne odlišné, pretože do jeho vnútra možno umiestniť takmer čokoľvek.