Dokonalé nakládání s vodou jako součást soběstačných domácností

Energetická soběstačnost je poměrně dost rozsáhlé téma, které se v posledních letech aktivně řeší po celém světě. Novostavby přitom už velice aktivně pracují na tom, aby bylo možné rozvíjet a instalovat zelené technologie do nových domácností.

Nakládání s vodou je přitom jednou z oblastí, která se řeší z velkého množství důvodů. Nejenom samotná nová voda se totiž dá efektivně skladovat. Specifické druhy odpadní vody nabízejí možnosti recyklace a opětovného užívání, kterou jsme donedávna nemohli tušit.

Opravdu využívejte dešťovou vodu

Samotné využívání dešťové vody je jednou z věcí, které jsou rozhodně považovány za nejúčelnější zelené technologie poslední doby. U nás je všechno ještě k tomu umocněno tím, že se v několika posledních letech vyvíjelo počasí, které neobnovovalo dostatek spodních vod. Na základě toho tak docházelo k tomu, že se postupně dostávaly na kritické hladiny zdroje užitkové vody v letních měsících. Moderní technologie pro sběr dešťové vody jsou tak jednou z cest, které nakonec dokázaly výrazně pomoci ke stabilitě v této oblasti.

Recyklace vodního odpadu

Recyklace vodního odpadu je další věcí, kterou můžeme udělat v moment, kdy se chceme dostat k lepšímu využití vody. A to pochopitelně nejen dešťové, i když může mít poměrně dost využití v domácnostech, ale zkrátka té, která je jako odpadní z domácnosti. Podobnému procesu se říká zisk odpadní energie a spadá víceméně mezi ty nejdůležitější oblasti toho, jak se dostat na úroveň soběstačné domácnosti. Ačkoliv se v tomto tématu bavíme hlavně o vodě, tak se ale dají recyklovat odpady i jiných a odlišných zdrojů, než je samotná voda jako taková.

Jakou vodu ale lze kompletně recyklovat?

Pochopitelně v rámci domácností můžeme pracovat jenom s omezeným množstvím vody. Důležitým parametrem je tady to, jak je voda znečištěná. Proto se tak recyklace nazývá konkrétně jako recyklace šedé vody. Specifikum je v tomto případě takové, že se nesmí jednat o splaškovou vodu, která obsahuje fekálie a podobné látky. Jde tak o vodu například z nádobí, sprch, nebo jiných podobných zdrojů.