Ocelové konstrukce hal a jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům

Ocelové konstrukce montovaných hal jsou velmi oblíbené nejen díky své vysoké odolnosti a trvanlivosti, ale také díky své schopnosti snadno se přizpůsobovat různým potřebám, velikostem hal a technologických zařízení. Ovšem je třeba počítat s tím, že konstrukce čelí různým nástrahám povětrnostních vlivů. Tyto vlivy mohou nepříjemně ovlivnit jejich životnost a bezpečnost. V tomto článku se zaměříme na nejčastější povětrnostní vlivy a způsoby, jak je možné ocelové konstrukce před těmito vlivy chránit.

Hlavním nepřítelem ocelových konstrukcí je koroze. Konstrukce jsou vystaveny působení korozních látek jako jsou například kyseliny a soli či přímému působení vody. Před těmito vlivy jsou ocelové konstrukce obvykle chráněny povrchovými úpravami jako je zinkování, ochranné vrstvy či nátěr. Důležitý vliv na správný výběr nátěrové hmoty má stupeň korozní agresivity a požadovaná životnost. Stupeň korozní agresivity prostředí je důležitým prvkem pro efektivní a dlouhodobou antikorozní ochranu povrchu daného materiálu a dělí se dle normy EN ISO 12944 na kategorie od C1 – velmi nízký stupeň, kde se jedná o prostředí s velmi nízkým obsahem agresivních látek (např. kanceláře), až po C5 – velmi vysoký stupeň, kde se jedná o prostředí s extrémně vysokým obsahem agresivních látek (např. chemické provozy). Vyšší stupně agresivity vyžadují účinnější ochranu proti korozi.

Ocelové konstrukce často slouží v průmyslových prostředích s vysokými teplotami. Vystavení tepelnému namáhání může halu z této konstrukce negativně ovlivnit. Obzvlášť, pokud není řádně izolována, což může vést k deformaci nebo dokonce selhání samotné konstrukce.

Sníh a vítr jsou také faktory, které pozitivně nepřispívají odolnosti a trvanlivosti ocelové konstrukce. Při návrhu a výpočtu musíme zohlednit odolnost vůči tíze sněhu a dalším povětrnostním vlivům. Použitá ocel tedy musí disponovat vysokou pevností a odolností. Dbát se musí také na pravidelnou kontrolu a samotnou údržbu, aby se minimalizovaly případné škody.

Ocelové konstrukce hal jsou velmi odolné vůči povětrnostním vlivům, pokud jsou správně navrženy, vyrobeny, udržovány a opatřeny správným systémem ochrany proti korozi. Typ nátěrového systému, vrstva, stupeň korozního prostředí a další kritéria ovlivňují finální cenu samotné montované haly. Je mnoho aspektů ovlivňujících cenu díla, ale kvalitní protikorozní ochrana dává halám základ dlouhé životnosti. Dobře zvoleným typem nátěrového systémů nakonec ušetříme nemalé prostředky na pozdější údržbu. Nátěry a ochrana ocelových konstrukcí jsou více popsány na webu výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY s.r.o.